Winkelwagen is leeg 
 

Disclaimer

Disclaimer voor www.deoudeboomgaard.com

Deoudeboomgaard.com (onderdeel van Kwekerij 't Lutterveld, Kamer van Koophandel: 51120682), verleent u hierbij toegang tot www.deoudeboomgaard.com en nodigt u uit het aangebodene af nemen.
Deoudeboomgaard.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kwekerij 't Lutterveld spant zich in om de inhoud van www.deoudeboomgaard.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op www.deoudeboomgaard.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kwekerij 't Lutterveld.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.deoudeboomgaard.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kwekerij 't Lutterveld.Voor op www.deoudeboomgaard.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kwekerij 't Lutterveld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kwekerij 't Lutterveld.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kwekerij 't Lutterveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Volg ons

Kort over ons

Kwekerij ’t Lutterveld teelt sinds 2002 pioenrozen. Op de betere zandgronden in het oosten van land worden verschillende variëteiten Paeonia officinalis en Paeonia Lactiflora geteeld. Onze kwekerij is puur gericht op het vermeerderen van wortelstek. Bij ons kunt u dus geen snijbloemen bestellen.

Adresgegevens

Kwekerij 't Lutterveld
Contactpersoon: Stefan Luijmes
Schuineslootweg 142 a
7777 ST  Schuinesloot

T: 06-22136282
F: 08 4867 208